MÁY MÓC THIẾT BỊ

Máy tạo sợi

Máy dệt

Máy tráng ghép màng

Máy thổi bao PE, Bao xốp

Máy lộn bao

Máy cắt

Máy in

Máy xô hông

Máy may

Máy chỉ may PP

Phòng QC

Phòng QC